Kotizacije

VRSTA KOTIZACIJE Za uplate do 15.09.2022. Za uplate do 13.10.2022.
Kotizacija – liječnici specijalisti, magistri farmacije

2.500 kn

331,81 EUR

3.000 kn

398,17 EUR

Kotizacija – izlagači i sponzori

2.500 kn

331,81 EUR

3.000 kn

398,17 EUR

Kotizacija – specijalizanti i medicinske sestre

1.500 kn

199,08 EUR

2.000 kn

265,45 EUR

Dnevna kotizacija

1.500 kn

199,08 EUR

1.500 kn

199,08 EUR

Kotizacija za osobu u pratnji

1.500 kn

199,08 EUR

2.000 kn

265,45 EUR

Za registraciju kontaktirajte tehničkog organizatora putem e-mail adrese hdio@penta-zagreb.hr

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
 • kongresne materijale (konačni program, knjigu sažetaka u elektronskom obliku)
 • nazočnost na svečanom otvorenju Kongresa I domjenku dobrodošlice
 • osvježenje u stankama, ručkove 14. i 15.10. te zajedničko završno druženje
 • bodove Hrvatske liječničke komore
 • PDV

JEDNODNEVNA KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
 • kongresne materijale (konačni program, knjigu sažetaka u elektronskom obliku)
 • pauze za kavu i ručak za određeni dan
 • bodove Hrvatske liječničke komore
 • PDV

KOTIZACIJA ZA OSOBU U PRATNJI UKLJUČUJE:

 • nazočnost na svečanom otvorenju Kongresa I domjenku dobrodošlice
 • osvježenje u stankama, ručkove 14. i 15.10. te zajedničko završno druženje